ღვინოები

ხიხვი

ხიხვი

35b

დადუღებულია ქვევრში ჭაჭაზე

მოსავლის წელი: 2020