ღვინოები

ქისი

ქისი

30b

ქისი დადუღებულია ქვევში ჭაჭაზე 

მოსავლის წელი: 2020